BDK

BDK vēsture un darbība

   Biedrība „Bānīša Draugu klubs” (BDK) ir dzelzceļa entuziastu dibināta biedrība, ar mērķi saglabāt šaursliežu dzelzceļu mantojumu (gan maģistrālo, gan industriālo).

   Biedrība apvieno cilvēkus dažādās vecuma kategorijās, neatkarīgi no dzimuma vai sociālā statusa, sākot no cilvēkiem, kas dzelzceļš ir tikai hobijs, līdz beidzot ar cilvēkiem, kas tajā skaitā ikdienas gaitās ir profesionāli dzelzceļnieki. Vienojošais elements ir interese par dzelzceļiem, it īpaši šaursliežu, un vēlme līdzdarboties Latvijas šaursliežu dzelzceļu mantojuma saglabāšanā.

BDK biedri ekskursijā Lietuvā 2013

   Pirmsākumi biedrībai meklējami neformālā domubiedru grupā ar nosaukumu „Bānīša Draugu klubs”, kas iesaistījās Gulbenes – Alūksnes bānīša saglabāšanā jau sākot ar 2002. gadu. Aktīvāka dzelzceļa entuziastu darbība iesākās 2007. gadā, organizējot regulāras brīvdienu talkas motordrezīnas TDUM ar piekabi restaurācijai (ar VKKF atbalstu), un turpinājās ar līdzdalību dažādu citu projektu realizācijā, līdz 2011. gada 17. septembrī tika nodibināta biedrība „Bānīša Draugu klubs”, lai līdz šim jau realizētajai darbībai piešķirtu arī juridisku ietvaru.

   Kopš 2013. gada biedrība uzsāka realizēt jaunu un ambiciozu ideju – izveidot brīvprātīgo uzturētu kūdras muzejdzelzceļu Baložos, uz esošā kūdras dzelzceļa bāzes, līdzīgi kā to realizē daudzviet Eiropā.

   Biedrību dibināja 13 privātpersonas, taču biedru skaits ir audzis un uz 2014. gada oktobri sastāda 21 biedru. Taču biedrības organizētās brīvprātīgo talkas ir atvērtas jebkuram interesentam un jau šobrīd piesaista arī citus interesentus, ne tikai biedrus, tā kā arī Jums ir iespēja līdzdarboties! Iespējas līdzdarboties atradīsim jebkuram, muzejdzelzceļa uzturēšana ir saistīta ar daudz dažādiem darbiem:

•    ritošā sastāva apkope un restaurācijas darbi;
•    sliežu ceļu uzturēšanas un remontdarbi;
•    apkārtējās teritorijas un ēku sakopšanas darbi;
•    ekspluatācija, vilcienu kustības organizēšana (mašīnisti, biļešu konduktori);
•    sadzīves jautājumu nodrošināšana talku laikā;
•    tehnisko jautājumu risināšana un tehnisko projektu izstrāde;
•    finanšu vai juridisko jautājumu risināšana, atbalstītāju meklēšana;
•    biedrības administratīvais darbs, mājaslapas uzturēšana, utt.

   Par to, kā noris mūsu darbība – lasiet pārējās mājaslapas sadaļās! Un ja mūsu lieta Jums ir sirdij tuva – laipni lūgti iestāties biedrībā!

Drukāt E-pasts