BDK

Noslēdzies KKF projekts - ēdnīcas interjera restaurācijas 1. posms

   Laika posmā no 2013. gada 01. novembra līdz 2015. gada 30. jūnijam biedrība "Bānīša Draugu klubs" ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu realizēja projekta "Šaursliežu vagona - ēdnīcas BC1-2183 interjera restaurācija" 1. posmu, tā uzsākot biedrības īpašumā esošā unikālā, autentiskā ēdnīcas vagona restaurāciju.

    Projekta realizācija tika uzsākta ēdnīcas vagonam atrodoties vēl Gulbenes – Alūksnes šaursliežu dzelzceļā. Tajā tika veikti pirmie interjera darbi (tamburu iekārtu demontāža, gala sienas demontāža, uzsākta ūdens sistēmas cauruļu demontāža), kā arī paralēli tika izgatavotas trūkstošās sviras un vilktņi vagona rokas bremzes atjaunošanai. Tālākie ēdnīcas restaurācijas darbi turpinājās 2014. gada vasarā jau citā vietā – jaunveidojamajā Baložu kūdras muzejdzelzceļā.

   2014. gada rudenī tika veikta visu ūdens sistēmas elementu izjaukšana, notīrīšana, savienojuma vietu atjaunošana un remonts. Izstrādāta vagona elektroshēma, izstrādātas skices elektroinstalācijas veikšanai un vadu trasēšanai.

   2015. gada pavasarī – vasarā tika veikta visu griestu elementu - ūdens bāku, ventilācijas lūku, gaismekļu, apdares līstu un paneļu - demontāža, vagona sānu sienu interjera paneļu demontāža, iekšējo konstrukciju demontāža, lai nodrošinātu piekļuvi vecās elektroinstalācijas demontāžai un jaunās elektroinstalācijas montāžai.

   Demontāžas laikā atklājās divas iepriekš neparedzētas lietas:
•    vagona grīdas segums – linolejs – ir novecojis, kļuvis trausls un daudzviet (zem skapju, galdu kājām, ap krāsni, pulkas vietu) jau bojāts, un iekšējo konstrukciju demontāžas laikā tas saplaisāja vēl vairāk, to nepieciešams nomainīt;
•    vagona sienu iekšējā konstrukcija un izpildījuma kvalitāte radīja virkni šķēršļu elektroinstalācijas pārvilkšanai (bieži novietotas metāla statnes ar mazu caurejošu urbumu skaitu, apdares paneļi un līstes nostiprinātas ar skrūvjnaglām, kuras ir apgrūtināti demontēt, nesabojājot paneļus, un nostiprināt pa jaunam);

   Tā kā projekta piešķirtā finansējuma ietvaros nebija paredzēts un nebija iespējams veikt linoleja nomaiņu, tad šī projekta etapa rezultātā tika paveikti visi restaurācijas darbi, kas nav atkarīgi no linoleja nomaiņas (darbi pa griestiem, sānu sienām), savukārt iekšējās konstrukcijas (galdiņi, skapji, utt.) atstātas nesamontētā stāvoklī, lai netraucētu vēlākai linoleja nomaiņai.

   Projekta rezultātā tika pārvilkta pilnīgi visa elektroinstalācija, uzstādīti atpakaļ visi apdares paneļi, līstes, u.c. dekoratīvie elementi. Ievilktā elektroinstalācija vagonu padara gatavu nākamajam restaurācijas posmam – elektroaprīkojuma montāžai, vairs neveicot interjera demontāžu, līdz ar to neatkarīgi no tā, kad tā tiks veikta, vagona interjers kosmētiski jau ir pabeigts. Paralēli darbiem pie vagona interjera, tika veikta visu ūdens sistēmas elementu krāsošana, ūdens bāku montāža pie griestiem. Pārējie ūdens sistēmas elementi tiks montēti pēc linoleja nomaiņas, jo lielākā daļa no tiem iet gar grīdas līstēm.

   Kopumā projekta izmaksas sastāda 1638,37 eiro, no tiem 711,44 eiro (500,00 Ls) jeb 43,4% sastāda Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums, pārējā daļa – Biedrības „Bānīša Draugu klubs” ieguldījums, galvenokārt brīvprātīgā darba veidā. Kopumā restaurācijas darbos ieguldītas 343 cilvēkstundas brīvprātīgā darba. Biedrība izsaka lielu paldies gan Valsts Kultūrkapitāla fondam par atbalstu materiālo izdevumu segšanai, gan visiem brīvprātīgajiem, kas sniedza savu ieguldījumu vagona atjaunošanā!

   Lai atjaunotu vagona funkcionalitāti – atļautu vagonu jau daļēji restaurētu eksponēt sabiedrībai un izmantot dažādu atraktīvu pasākumu rīkošanai, kā arī izmantot biedrības organizētajās brīvprātīgo talkās kā maltīšu un diskusiju telpu, nepieciešams veikt grīdas pārklājuma (linoleja) nomaiņu un sagatavoto elementu (ūdens cauruļu, skapju, u.c.) montāža. Minēto darbu veikšanai biedrība „Bānīša Draugu klubs” turpinās meklēt finansējuma avotus, lai pēc iespējas ātrāk varētu tikt iesākti arī pārējie ēdnīcas vagona restaurācijas darbi – elektroaprīkojuma uzstādīšana, pilnas virtuves funkcionalitātes nodrošināšana, virsbūves ārējā restaurācija, ratiņu un riteņpāru restaurāciju.

   Ēdnīcas vagona BC1-2183 pilnīga atjaunošana sniegs unikālu iespēju sabiedrībai iepazīt strādnieku darba un atpūtas apstākļus kūdras ieguves vietās, kas apvienojumā ar reāli funkcionējošu jaunveidojamo Baložu kūdras muzejdzelzceļu sniegs atraktīvu un interesantu iespēju izzināt Latvijas industriālo mantojumu.

Drukāt E-pasts