BDK

Laika ratā šaursliežu vilcienā - Muzeju naktī Baložos

Ar devīzi „Šaursliežu vagona rats pa kūdras purvu steidzas” Muzeju nakts ietvaros 20. maijā apmeklētājus sagaidīja Baložu kūdras bānītis – ar brīvprātīgo dzelzceļa entuziastu spēkiem topošais šaursliežu muzejdzelzceļš. Ar ieskatu kūdras dzelzceļu vēsturē nonāksim līdz pat mūsdienām – kā Baložos atdzimst vēsture un unikāls industriālais mantojums.

Kūdras bānīši tika būvēti līdz ar pirmajiem kūdras ieguves mēģinājumiem, jo staignajos purva apstākļos nekāds cits transporta veids nespēja nodrošināt iespēju izvest gatavo produkciju. Sākotnēji tie bija ļoti viegli sliežu ceļi, pa kuriem ar rokām, zirgiem, vēlāk ar maziem lokotraktoriem pārstūma vagonetes. Augot ieguves apjomiem, pieauga arī vajadzība pēc kūdras pārvadāšanas – vagonetes nomainīja pilnvērtīgi vagoni, mazos divasu lokotraktorus – jau daudz lielāki četrasu lokotraktori un pilnvērtīgas lokomotīves, sliežu ceļi kļuva daudz pamatīgāki.  

 

   Baložu kūdras fabriku izveidoja 1945. gadā, šaursliežu dzelzceļš uzsāka darbu 1948. gadā. Medema purvs, kurā iegūst kūdru, ir ļoti plašs, un kūdras ieguvei izbūvēto dzelzceļu kopgarums uz 1951. gadu sastāda jau 15 km, savukārt uz 1957. gadu – 28 kilometrus. Laikam ejot, un mainoties kūdras fabrikas darbības apstākļiem, tajā skaitā pamazām arī izsmeļot kūdras krājumus, dzelzceļš saruka līdz vien 2,5 kilometriem, līdz 2013. gadā tika noslēgta vienošanās par esošā dzelzceļa saglabāšanu un pārveidošanu par muzejdzelzceļu.
   Lai sniegtu iespēju apmeklētājiem ielūkoties tajā, kā top muzejdzelzceļš, pirmo reizi Muzeju nakts ietvaros 2016. gadā tika organizēts pasākums "Durvis uz kūdras ieguves pasauli". Neskatoties uz pasākuma minimālo raksturu, tas guva negaidīti lielu atsaucību, tāpēc arī šogad biedrība „Bānīša Draugu klubs” organizēja iespēju apmeklētājiem paraudzīties, kas mainījies muzejdzelzceļā gada laikā, kā arī plašāk iepazīt kūdras ieguvi un tehniku.
   Šogad Muzeju nakts pasākumā apmeklētājus vizināja pilnvērtīgs šaursliežu vilciens, kas vispirms sastāvēja no diviem vagoniem, bet vēlāk - tika piekabināts vēl trešais, lai pārvestu arvien augošo interesentu pūli. Apmeklētāji ar vilcienu tika nogādāti uz kūdras fabriku, kur tiem bija iespēja aplūkot dažādo kūdras ieguves tehniku - no kūdras ieguves "pioniera" ДТ54, līdz pat moderniem Valtra traktoriem, kurus izmanto kūdras ieguvē šobrīd. Dodoties gida pavadībā, bija iespēja apskatīt dažādus kūdras kombainus, savukārt ar vilcienu braucot garām depo – dažādus šaursliežu ritekļus un muzeja eksponātus. Pasākuma laukumā apmeklētājus ar siltiem dzērieniem gaidīja ēdnīcas vagons, ļaujot katram izbaudīt tā mājīgo un omulīgo atmosfēru.
   Dalība Muzeju nakts pasākuma ietvaros kļuvusi iespējama pateicoties brīvprātīgo dzelzceļu entuziastu regulāriem pūliņiem vairāku gadu garumā, kā arī biedrības „Bānīša Draugu klubs” atbalstītājiem un ziedotājiem. Īpašu pateicību par sniegto atbalstu muzejdzelzceļa izveidē izsakām uzņēmumiem SIA „Pindstrup Latvia”, SIA „Līvānu kūdras fabrika”, AS „Stružānu kūdras fabrika”, SIA „Olaines kūdra” un SIA „Klasmann-Deilmann Latvia”, kā arī sadarbības partneriem – Ķekavas novada domei un Latvijas Kūdras asociācijai.

    

     

2017. gada pasākuma attēli (foto: D. Bušs, M. Deļikatnaja-Buša):

Drukāt E-pasts