BDK

Sliežlicējvilciena PPR2MA restaurācijas projekts 2. kārta

Projekta mērķis ir:

• nodrošināt autentiska, pilnīgi nokomplektēta šaursliežu kūdras dzelzceļu sliežlicējvilciena ППР2МА saglabāšanu nākošajām paaudzēm;
• apgūt, saglabāt un nākamajām entuziastu paaudzēm nodot prasmes un zināšanas par pārvietojamo pagaidu sliežu ceļu būvniecību kūdras purvos, par sliežlicējvilciena ekspluatāciju;
• praktiski pielietot sliežlicējvilcienu Baložu kūdras muzejdzelzceļā gan sliežu ceļu remontam un jaunbūvei, gan demonstrāciju nolūkos plaši apmeklētos biedrības organizētajos pasākumos (piem. Muzeju nakts laikā).

Drukāt E-pasts

Brīvprātīgā darba efektīva iesaiste dzelzceļu mantojuma saglabāšanā #NVOfonds2021

Projekta mērķis ir efektīvi izmantot brīvprātīgo darbu dzelzceļa nozares industriālā mantojuma saglabāšanā, popularizēt sabiedrībā brīvprātīgā darba saturīgumu un dažādību, iesaistīt visas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai sociālā statusa, veicinot tajā skaitā prasmju nodošanu, komunikāciju un toleranci starp dažādām paaudzēm.

Drukāt E-pasts

Atbalsts brīvprātīgajam darbam dzelzceļu mantojuma vidē #NVOfonds2020

Projekta mērķis ir veicināt brīvprātīgo iesaisti dzelzceļa nozares industriālā mantojuma saglabāšanā, t.sk. aktīvu iesaisti lēmumu pieņemšanā, popularizēt sabiedrībā brīvprātīgā darba saturīgumu un dažādību, iesaistīt visas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai sociālā statusa, veicinot tajā skaitā prasmju nodošanu, komunikāciju un toleranci starp dažādām paaudzēm.

Drukāt E-pasts

Sliežlicējvilciena PPR2MA restaurācijas projekts

Projekta mērķis ir:

• nodrošināt autentiska, pilnīgi nokomplektēta šaursliežu kūdras dzelzceļu sliežlicējvilciena ППР2МА saglabāšanu nākošajām paaudzēm;
• apgūt, saglabāt un nākamajām entuziastu paaudzēm nodot prasmes un zināšanas par pārvietojamo pagaidu sliežu ceļu būvniecību kūdras purvos, par sliežlicējvilciena ekspluatāciju;
• praktiski pielietot sliežlicējvilcienu Baložu kūdras muzejdzelzceļā gan sliežu ceļu remontam un jaunbūvei, gan demonstrāciju nolūkos plaši apmeklētos biedrības organizētajos pasākumos (piem. Muzeju nakts laikā).

Drukāt E-pasts

Baložu kūdras muzejdzelzceļa iekāpšanas vietas labiekārtošana

Projekta mērķis ir uzlabot Baložu kūdras muzejdzelzceļa pievilcību un pieejamību gan Ķekavas novada un īpaši Baložu pilsētas iedzīvotājiem, gan arī citiem kūdras dzelzceļa apmeklētājiem. Projektu finansē Ķekavas novada fonds, piešķirot līdzekļus 500 EUR apmērā konkursā "Savam novadam 2018", savukārt biedrības līdzfinansējums veido daļu degvielas izmaksu un brīvprātīgā darba ieguldījums.

Drukāt E-pasts

  • 1
  • 2